Tietosuojaseloste     01.09.2019

 

Rekisterinpitäjä

Viinimestarit OÜ, Nurme tn 16, 11616 Tallinna, Viro

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Sievänen, email: info(at)viinimestarit.com

Rekisterin nimi

Viinimestarit OÜ:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään rekisteröityjen ja/tai tilanneiden asiakkaiden perustietoja, kuten:

- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti
- ostotapahtumat
- sivustojen käyttötottumukset (mukaan lukien IP-osoitteet ja evästeet)
- yhteydenotot ja kirjeenvaihto

Viinimestarit OÜ:n keräämät ja tallentamat tiedot voivat olla ainoastaan sellaisia, joiden kerääminen ja tallentaminen ovat tavanomaista verkkosivustoilla ja kaupankäynnissä tai yhteistyökumppanuuksissa. Viinimestarit OÜ voi kerätä ja tallentaa tietoja vain, jos se on keskeistä rekisterin käyttötarkoitusta varten.

Rekisteritietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Kaikkia kerättyjä ja tallennettuja tietoja säilytetään yksityisinä ja luottamuksellisina, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asianomaisen henkilön nimenomaista suostumusta. Mitä tahansa tietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisille ilman asianomaisen henkilön suostumusta, mikäli tietojen luovuttaminen on pakollista lakien tai asetusten mukaan.

Kerättyjä ja tallennettuja tietoja ei siirretä Euroopan unionin eikä Euroopan talousalueen (EU/ETA) ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerättyjä ja tallennettuja tietoja säilytetään tavanomaisesti saatavilla olevia kohtuullisia suojauskeinoja käyttäen. Tietoja voidaan säilyttää sekä sähköisessä muodossa että manuaalisesti. Säilytettäviin tietoihin on pääsy ainoastaan Viinimestarit OÜ:n tietosuoja-asioista vastaavalla henkilöstöllä.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa maksutta kerran vuodessa (12 kk) rekisteriin kaikki hänestä tallennetut tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font:

Soita meille

+358 40 5511708

info@viinimestarit.com

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00